Možné sestavy a informace pro pořadatele, kde diváci platí vstupné

Jitka Vrbová a LTW Acoustic band (zpěv, kontrabas, kytara, foukací harmonika)

V tomto složení hrajeme pouze se zvukovou aparaturou, kterou, po dohodě s pořadatelem, zajistíme my nebo on.

Repertoir se sestává z

Minimální honorář za 2,5 hod. koncert činí 8 000,-Kč. Neobsahuje nájemné za zvukovou aparaturu a cestovné.

 

 

LTW Acoustic band (kontrabas, kytara, foukací harmonika, zpěv)

V tomto složení hrajeme jak se zvukovou aparaturou, tak i bez ní. Volba té, či oné varianty a případné

zajištění zvukové aparatury záleží na dohodě s pořadatelem.

Repertoir se sestává z

Minimální honorář za 2,5 hod. koncert činí 6 000,-Kč. Neobsahuje nájemné za zvukovou aparaturu a cestovné.

 

 

LT Acoustic band (kontrabas, kytara, zpěv)

V tomto složení hrajeme jak se zvukovou aparaturou, tak i bez ní. Volba té, či oné varianty a případné

zajištění zvukové aparatury záleží na dohodě s pořadatelem. 
 

Repertoir se sestává z

Minimální honorář za 2,5 hod. koncert činí 4 000,-Kč. Neobsahuje nájemné za zvukovou aparaturu a cestovné.
 

 

Podmínky pro vystupování na firemních nebo soukromých akcích a pro pravidelné vystupování, se stanovují dohodou.


LTW Music
https://www.ltwmusic.cz/article.php?story=20090919222332697